Forside Hvad er tMP

Erhvervslivets nye mødested

Driftige folk i Rudersdal Erhvervsforening har fået den idé, at erhvervslivet i hele Nordsjælland skal netværke mere og mødes på en ny platform, hvor der kan skabes nye relationer. Idéen har været undervejs længe, der er blevet arbejdet i kulissen, og sidste år faldt brikkerne faldet på plads, så tMP – The Meeting Point blev en realitet. Og en succes.

I år har Rudersdal Kommune og kommunens EVR-udvalg (Erhvervs- og Vækstudvalget) valgt aktivt at støtte projektet.

En række nordsjællandske borgmestre har sat begivenheden i deres kalender, og flere firmaer har allerede tegnet sig for sponsorater og standpladser, hvor de kan eksponere deres tilbud. Initiativtagerne regner med op til 350 gæster, og det store arrangement, som løber af stablen den 31. oktober kl. 17-22, indledes af to ministre.

Undervejs i arrangementet er der flere workshops, som både skal tjene til at skabe netværk, men også skal underholde og ”ryste sammen”.

- Vi ser det som en årlig begivenhed. Vi startede på Hotel Admiral i København, fordi der her er plads nok, og fordi det skulle være bekvemt for ministrene og repræsentanter fra de store organisationer. At vi opnåede succes giver os så mod på at flytte arrangementet hjem til Nordsjælland, siger Jens Rimhoff, der er tovholder på projektet og medlem af bestyrelsen i Rudersdal Erhvervsforening.

Et andet bestyrelsesmedlem, formand Jesper Winther Andersen, tilføjer:

- Dette års tMP bliver holdt i Rudersdal. Vi kan som initiativtagere glæde os over, at vi har kunnet indgå et samarbejde med kommunen og Erhvervs.- og Vækstrådet i Rudersdal. Det giver os den fornødne pondus til at sigte efter en endnu større succes end sidste år.

tMP er alle tiders chance for at møde nye samarbejdspartnere, og det er også stedet, hvor man kan komme i dialog med sin kommune. Det gælder såvel, hvis man gerne vil gøre forretning med kommunen, men også hvis man har en sten i skoen i forhold til kommunens erhvervspolitik. Og skulle det falde på stenet grund, så man kan jo gribe fat i en minister – alt sammen på The Meeting Point. Det er ganske unikt og konceptet bliver meget, meget fint modtaget.


To ministre åbner The Meeting Point

Den 31. oktober er Rudersdal Erhvervsforening i samarbejde med Rudersdal Kommune og kommunens Erhvervs- og Vækstråd vært ved et storstilet arrangement på Mariehøj Centeret. Der forventes erhvervsfolk fra hele Nordsjælland, og overskriften er ”netværk”. Samtlige borgmestre er inviteret, og to ministre er blevet inviteret til at holde aktuelle indlæg. Vi mangler den endelige bekræftelse på, at de har plads i deres travle kalendere.